Auschwitz-Birkenau
Město Terezín, to není jenom Malá pevnost, nýbrž i samotné město - Terezínské ghetto, které sloužilo jako shromaždiště židů. Nejenom, že v Terezíně sám žiji, ale také neustále pátrám po nových informacích. Nabízím Vám tak nezapomenutelný zážitek v podobě několikahodinové prohlídky míst, kam se běžný návštěvník jen tak nepodívá a podám Vám informace, které podtrhují autentičnost tohoto místa a jeho minulosti.
Celodenní prohlídka terezínskeho židovského ghetta...
Celodenní prohlídka pražského ghetta se všemi synagogami...

Celodenní prohlídka od Václavského náměstí až do Pražský hrad s místními legendami, pověstmi, kostely, Karlovým mostem atd..

Terezínské ghetto, židovský hřbitov a pevnost z 18. století+ nové výstavy

Celodenní prohlídka terezínského židovského ghetta s novými výstavami


Celodenní prohlídku zahájíte v pevnosti Terezín, kde si projdete důmyslně vypracovaným obranným systémem se složitým komplexem podzemních chodeb, který dosahuje délky až 30 km. Celá stavba dosahuje počtu cihel kolem 230 milionů.
Projdeme si s průvodcem výstavu zaměřující se na původní smysl pevnosti v 18. stol a její obranný systém. 

Dále se dostaneme do období 2. světové války, do místa, které sloužilo nacistům jako tranzitní místo před deportací Židů do vyhlazovacích táborů na východě.

Ukáži Vám unikátní prostor na půdě, odhalující nástěnné malby, vzkazy a předměty, které tu zůstaly po lidech žijících v bývalém ghettu. Kdo z této půdy přežil a kdo zemřel, jaký měli osud a jiné, Vám ukáži na prezentaci pouze při této prohlídce. 

Dále navštívíme 2 unikátní výstavy nacházející se přímo v jedné z kasáren.
( 1. výstava: Dívky z pokoje 28 s prezentací o historii holocaustu a filmem )
(2. výstava: Centrum studia genocid - model vyhlazovaciho tábora Auschwitz - Birkenau a výstavu o Arnoštu Lustigovi.

Po pauze na občerstvení se projdete samotným židovským ghettem, kde Vám přiblížím každodenní život lidí, kteří sem byli za války umístěni a kteří odtud byli posíláni do vyhlazovacích táborů. Projdeme si místa, kde bývalí vězni po sobě zanechali svá svědectví.

Dále uvidíme židovský hřbitov, kde bude vyprávění o židovských tradicích, zvycích, které se do dnešního dne dodržují.


Cena se všemi vstupy na výstavy, filmy, malým občerstvením  atd: 400 kč

prosím o včasnou rezervaci přes rezervační formulář na stráce

www.pruvodceterezin.cz (zcela dole)

Dospělí: 400 Kč 
Děti: 250 Kč
Rodinné vstupné: 1000 Kč
Školní skupiny: 150 Kč/žák

sraz v 10.hod u Pizzerie na Obzoru, Dlouhá 24 Terezín

doba prohlíky: od 10 - 17.hod

max. počet účastníků prohlídky: 40 osob

do konce března 2019 - 30% sleva !!!

Nejtragičtější období v dějinách města představují léta 2. světové války. Němečtí okupanti nejprve v červnu 1940 zřídili v Malé pevnosti policejní věznici pražského gestapa a poté 24. listopadu 1941 ve městě samotném ghetto. Tento sběrný a průchozí tábor byl určen nejprve pro Židy z tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava, později také z Německa, Rakouska, Nizozemska, Dánska a Slovenska.