Pirna Sonnenstein - vyhlazovací zařízení

Proč do Osvětimi, když to bylo "za rohem"...

V období mezi červnem 1940 a srpnem 1941 bylo v Pirně Sonennsteinu v rámci nacistického programu "Akce T4" zavražděno minimálně 13 720 můžů, žen a dětí. Masovému vyvražďování v rámci "Eutanazie" padly za oběť osoby s duševním postižením či psychickým onemocněním. Předtím byly tyto osoby umístěny v léčebnách a sanatoriích pro postižené, zařízeních pro přestárlé především v Sasku, Duryňsku a na území dnešního Polska a Čech. Podle nacistické ideologie byly nejdříve lékařským personálem zaraženy do kategorie osob"pro život bezcenných". V létě 1941 zde nacisté v rámci "Zvláštního opatření 14f13" povraždili přes 1000 vězňů z koncentračních táborů. 

Vyhlazovací zařízení se nacházelo nad městem Pirnou v areálu léčebny Pirna Sonnenstein, která byla zavřena v roce 1939. "Organizace T4" nechala v mužském oddělení léčebny C16 postavit plynovou komoru, dvě spalovací pece a komín. Personl zavedl 20-30 osob do prostoru plynové komory zařízené jako koupelna. Po usmrcení osoby plynem se plyn odsál z prostoru a těla obětí byla spálena ve dvou pecích. Část popela byla na vyžádání zaslána rodinám obětí, zbytek popela byl anonymně a bez jakékoli piety rozprášen v některé ze skládek nebo na labských svazích za vyhlazovací budovou. 

Po skončení "Akce T4" nacisté zahladili přímo na místě všechny stopy svých zločinů. Vraždy v rámci "Eutanazie" však pokračovaly rozptýleně v dalších léčebných a pečovatelských ústavech. 

Stálá expozice v podkrovní části vykresluje nejprve historii léčebného ústavu, který byl založen roku 1811. Dále je zde vysvětleno, jak se před a po roce 1933 v Německu a zvláště pak v Sasku šířila ideologie"rasové hygieny". Tento památník navštíví ročně na 10 000 návštěvníků. 

Obzvláště pro školní skupiny je připravený 3 hodinový program, který je zaměřený na historický kontext, prohlídka celého památníku (expozice, bývalá plynová komora, krematorium ve sklepní budově a pamětní místo obětí) a v závěru diskuze, reflexe a vyrovnání se s dějinami. 

V expozici jsou výukové materiály také v českém jazyce. V budově památníku jsou toalety zdarma a parkování kousek od budovy          (osobní auto:2 Euro)

Časově  i finančně výhodné pro základní a střední školy ze Severních Čech. 

Je to místo, kde samy děti cítí hrůzu z toho, co se zde odehrávalo...

Příští prohlídky

27.11., 4.12. Prohlídka židovského ghetta v Terezíně

IMG_8094
Komentovaná prohlídka po bývalém ghettu v Terezíně, podzemní chodby atd. Ukáži dobové rytiny,…
VÍCE

12.12.2021 Pražské židovské muzeum

IMG_2817
Komentovaná prohlídka všech synagog pražského židovského muzea, hřbitova atd. Povídání o židovských…
VÍCE

18.12. - Celodenní Osvětim

Birkenau
Pro velký zájem přidávám další datum na 7 hodinovou podrobnou prohlídku celého areálu Osvětimi.…
VÍCE

Přednáška u Vás ve škole

Benátky1
Vážená paní ředitelko, pane řediteli, jako profesionální průvodce po Židovském muzeu v Praze, Terezíně a…
VÍCE

Gross-Rosen - Krakow - Osvětim Březinka

dětský blok
Prohlídka koncentračního tábora Gross-Rosen, města Krakow a poté celý komplex koncentračního a vyhlazovacího…
VÍCE

po pandemii:Buchenwald a Mittelbau-Dora

csm_US-Luftaufklaerung_-Ende-April-1945_2b143e84aa
V sobotu: Celodenní podrobná prohlídka celého areálu koncentračního tábora Buchenwald s pedagogickými…
VÍCE

Jeruzalémská a Staronová synagoga

Jeruzalémská synagoga
Pojďe se podívat bez davů turistů na nejvýznamnější a nekrásnější dvě synagogy v Praze - Staronovou a…
VÍCE

od září 2020 pro školy - přednáška ve Vaší škole

Benátky1
Nabízím základním a středním školám celodenní přednášku ve Vaší škole na…
VÍCE

Podzim 2020 Solný důl Wieliczka+ Krakow+ Osvětim-Birkenau

IMG_7508
začneme prohlídku jednou z největších atrakcí Polska, která spadá pod Unesco - solné doly WieliczkaSolný důl…
VÍCE

Celodenní výlet s průvodcem do koncentračních táborů

IMG_0311
Pro skupiny nebo školy se nabízím jako překladatel a průvodce pro prohlídky koncentračních táborů jako: Flössenburg…
VÍCE