Dozorci z Osvětimi

Gerhard Arno Max Palitzsch (17. června 1913, Grossopitz u Drážďan – 7. prosince 1944, nedaleko Budapešti) byl za 2. světové války jeden z nejhorších a nejbestiálnějších dozorců a členů SS, kteří působili ve vyhlazovacím táboře Osvětim-BřezinkaErich Kulka a Ota Kraus, kteří tento tábor přežili, na něho vzpomínali jako na „jednoho z nejobávanějších birkenauských esesáků“, který byl pověstný popravami, především pak střílením sovětkých válečných zajatců do týla hlavy. Střílel i děti. Jeho slabostí však byly ženy a za poměr s židovskou vězeňkyní byl vyšetřován, souzen, přeložen v roce 1943 krátce do Pomocného koncentračního tábora v Brně a později degradován. Padl pak v boji nedaleko maďarské Budapešti.

Do SS vstoupil jako dvacetiletý roku 1933 a před začátkem války působil mj. jako velitel v koncentračním táboře Sachsenhausen. V březnu 1941 byl pak mezi prvními u vzniku koncentračního tábora v Osvětimi, a to i s Rudolfem Hössem, který zde zastával funkci hlavního velitele jako první a také nejdéle. Höss po válce na něj vzpomínal jako na „kreaturu“, jeden z členů SS, který rovněž v Osvětimi působil a osobně se s ním znal, pak po válce uvedl: Moll a Palitzsch patří pravděpodobně k největším zabijákům minulé války.“

Svědků, kteří Palitzsche viděli za války popravovat, bylo mnoho. Během Frankfurtského procesu s bývalými dozorci a lékaři v Osvětimi uvedl například jeden polský svědek: „Jednou přivedli matku s dítětem na rukou. Nejdříve zastřelili dítě, pak ženu. Tehdy střílel Palitzsch.“ V tom si někteří dozorci libovali – zastřelili nejdříve dítě, aby to pro matku bylo ještě horší.

Palitzchovu pádu v SS dopomohlo také to, že v Osvětimi obchodoval se zlatem a šperky, resp. se snažil sehnat je pro svou osobní potřebu. Korupce byla totiž v táboře mezi dozorci SS veliká, ačkoliv to bylo oficiálně zakázáno. V nalezených věcech po vězních – především těch, kteří byli určeni k smrti v plynových komorách – se však nacházelo velké množství cenností včetně zlata. Vězňové, kteří se k němu dostali, ho poté běžně vyměnovali s dozorci za jídlo, ošacení, lepší zacházení apod. Na to vzpomínali bývalí osvětimští vězňové Erich Kulka a Ota Kraus takto (ti ho nesprávně pojmenovali „Palitschem“):

„Slabou stránkou Palitsche byly však ženy. A nebyly to jen rasově čistokrevné dozorkyně SS, kterým věnoval svou přízeň. Líbily se mu židovky i cikánky. Jedna z nich se mu stala osudnou. Höss ho nenáviděl a ostatní esesáci mu záviděli. Palitsch byl přistižen, a tím jeho kariéra skončila. Byl uvězněn a po dalších obviněních skončil před vojenským soudem. Palitsch předtím s dvěma poddůstojníky správy tábora pomohl také k útěku vězňovi Meierovi z obavy, aby nebyly vyzrazeny jeho machinace s krádežemi zlata a šperků. Vězeň hrozil, že to vše oznámí, neumožní-li mu útěk. Protože síť byla velmi rozvětvená a Meier se zajistil tak, že i v případě jeho odpravení by se věc na Palitsche prozradila, pomohl mu k útěku. Vězeň však byl chycen a svým doznáním Palitschovi přitížil.“

Po jeho krátkém působení v roce 1943 v Pomocném koncentračním táboře v Brně na pozici velitele, kde byl přeložen za trest, byl nakonec povolán do trestního tábora pro členy SS Matzkau-Danzig nedaleko Gdaňsku a souzen. V červnu roku 1944 byl pak vyloučen z SS. Účastnil se ještě bojů v Maďarsku, kde také padl. Jeho tělo bylo poté pohřbeno na vojenském hřbitově v Budapešti.

Válku nepřežila ani Palitzschova žena, která s ním měla dvě děti. Již v listopadu 1942 zemřela na tyfus.

foto: https://cs.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Palitzsch#/media/Soubor:Gerhard_Palitzsch.jpg

   

   Karl Fritzsch se narodil v Čechách v rodině stavitele kamen. Jeho otec neustále pracoval na pracovních úkolech, a proto Fritzsch nikdy nedostal formální vzdělání. Několik let pracoval jako dělník na říčních lodích podél Dunaje . Jeho sňatek v roce 1928 s Franziskou Stichovou přinesl tři děti, ale skončil rozvodem v roce 1942. Fritzsch vstoupil do nacistické strany a SS (NSDAP # 261135 SS # 7287) v roce 1930 ve věku 27 let. Stal se kariérním SS. Jakmile se otevřelo, získal v roce 1934 místo v koncentračním táboře Dachau . Díky zkušenostem z tábora se několik měsíců po německé invazi do Polska , v květnu 1940, stal zástupcem Rudolfa Hössa a vedoucím ekonomické operace Osvětim ( Schutzhaftlagerführer ). Fritzsch si rychle získal reputaci osvětimského hororu. Používal k výběru vězňů, kteří umírali hladem jako odvetu za pokusy o útěk mezi vězni. Spolu s Hössem byl odpovědný za mučení smrti obětí zavřených ve stojících celách v suterénu bunkru, tj. Věznice bloku 11 nebo 13, dokud nezemřeli. Karl Fritzsch oslovil prvních 758 vězňů tábora, přivezených v červnu 1940, těmito slovy: Přišli jste sem ne do sanatoria, ale do německého koncentračního tábora, ze kterého není jiné východisko, než komínem. Pokud se to někomu nelíbí, může jít rovnou k drátům. Pokud jsou v transportu Židé, mají právo žít ne déle než dva týdny, kněží měsíc, zbytek tři měsíce, jindy řekl: Pro nás všichni nejste člověk, ale hromada hnoje ( ...). Pro takové nepřátele Třetí říše, jako jste vy, nebudou mít Němci žádnou laskavost ani slitování. Budeme rádi, když vás všechny projdeme mřížemi krematoriových pecí. Zapomeňte na své manželky, děti a rodiny, zde si všichni pochutnáváte jako psi. Dne 29. července 1941 počet táborů zjistil, že tři vězni jsou nezvěstní a Fritzsch odsoudil 10 zbývajících vězňů k uvěznění . Jeden z odsouzených, Franciszek Gajowniczek , dostal odklad, když mu spoluvězeň, františkánský kněz Maximilián Kolbe , nabídl místo. Po více než 2 týdnech hladovění zůstal naživu pouze Kolbe a kněz byl zabit v podzemním bunkru smrtící injekcí. Kolbe byl později vysvěcen papežem Janem Pavlem II . Fritzsch měl také rád psychologické mučení . Bývalý vězeň z Osvětimi Karol Świętorzecki si vzpomněl na první Štědrý večer za ostnatým drátem tábora, který byl 24. prosince 1940 také jedním z nejtragičtějších. „Nacisté postavili na náměstí s rolí vánoční stromeček s elektrickým osvětlením. Pod něj umístili těla vězňů, kteří zahynuli při práci nebo byli zmrazeni k smrti. Lagerführer Karl Fritzsch odkazoval na mrtvoly pod nimi strom jako „dárek“ pro živé a zakázal zpívat polské vánoční koledy. “ Prázdné kanystry s jedovatým plynem nalezené sovětskou armádou v Osvětimi-Birkenau na konci druhé světové války Podle svědectví jeho nadřízeného Rudolfa Hössa to byl také Fritzsch, kdo jako první přišel s myšlenkou použít jedovatý plyn Zyklon B pro účely masového vraždění. Fritzsch nařídil zabití sovětských válečných zajatců uvězněných v celách v suterénu bunkru, zatímco Höss odešel na oficiální cestu koncem srpna 1941. Fritzsch vyzkoušel účinek cyklonu B uvnitř buněk, které nebyly vzduchotěsné, přičemž oběti podrobil ještě mučivější smrt. Fritzsch brzy poté za přítomnosti Hössa zopakoval pokusné zabití dalších obětí pomocí Cyklonu B. Podle Hössa byla na místě navržena preferovaná metoda hromadných vražd v Osvětimi pomocí cyklónu B. Dne 15. ledna 1942 byl Fritzsch převeden do KZ Flossenbürg jako Schutzhaftlagerführer . Od začátku srpna do října 1942 byl dočasným náhradním velitelem tábora. V říjnu 1943 byl zatčen v rámci interního vyšetřování SS o korupci. Soud SS ho obvinil z vraždy. Za trest byl přeložen do služby první linie (SS- Panzergrenadier -Ersatzbatallion 18). Předpokládá se, že padl během bitvy o Berlín v květnu 1945. Zmizení Obecně se věří, že Fritzsch zahynul v bitvě o Berlín, ale jeho konečný osud zůstal dlouho neznámý. Sovětské zdroje tvrdily, že ho MI-6 chytil v Norsku. Kapitán Charles Arnold-Baker ve svých pamětech z roku 2007, For He Is Angličan, Monografie pruského šlechtice , uvedl, že jako důstojník MI6 v Oslu zatkl Fritzsche: „Zvedli jsme například zástupce velitele Osvětimi, útěk muže jménem Fritzsch, kterého jsme přirozeně dostali do vazby židovské stráže - samozřejmě s přísnými pokyny, abychom ho nepoškodili. “ Dne 4. května 2015 zveřejnil nizozemský novinář Wierd Duk  [ nl ] článek o svém vyšetřování Fritzschova zmizení. Cituje v něm zprávu z roku 1966 Ústředního úřadu státních správ pro vyšetřování národně socialistických zločinů, v níž obyvatel Berlína Gertrud Berendes tvrdí, že Fritzsch se 2. května 1945 zastřelil v suterénu domu na Sächsische Strasse 42 v Berlíně. Zmínila, že její otec a soused pohřbili Fritzsche v Preussenparku a poslala jeho osobní věci jeho manželce. V samostatné zprávě Kriminalpolizei Regensburg z roku 1966 uvádí Fritzschova manželka, že neměla důvod pochybovat o smrti svého manžela a že obdržela jeho snubní prsten a osobní dopisy. Avšak Dukova kniha „De Beul en de Heilige“ o Fritzschovi, která měla být uvedena na trh nejprve na konci roku 2015 a poté v roce 2016 u vydavatele Prometheus , byla odložena na neurčito a od té doby byla odstraněna ze seznamu vydaných knih vydavatelů. Karl Fritzsch - https://cs.qaz.wiki/wiki/Karl_Fritzsch

Příští prohlídky

18.9., 25.9. Prohlídka židovského ghetta v Terezíně

IMG_8094
Komentovaná prohlídka po bývalém ghettu v Terezíně, podzemní chodby atd. Ukáži dobové rytiny,…
VÍCE

27.9.2021 KT Mauthausen

KZ Mauthausen
2 hodinová komentovaná prohlídka s průvodcem po bývalém území koncentračního tábora Mauthausen a…
VÍCE

30.10.2021 Osvětim

Birkenau
(6 hodinová) prohlídka celého kompelxu Auschwitz I a Auschwitz II. Rezervace jmen s předmětem: Osvětim na: lukas210@post.cz Video od BBC zde
VÍCE

Online přednáška u Vás ve škole

Benátky1
Vážená paní ředitelko, pane řediteli, jako profesionální průvodce po Židovském muzeu v Praze, Terezíně a…
VÍCE

Gross-Rosen - Krakow - Osvětim Březinka

dětský blok
Prohlídka koncentračního tábora Gross-Rosen, města Krakow a poté celý komplex koncentračního a vyhlazovacího…
VÍCE

po pandemii:Buchenwald a Mittelbau-Dora

csm_US-Luftaufklaerung_-Ende-April-1945_2b143e84aa
V sobotu: Celodenní podrobná prohlídka celého areálu koncentračního tábora Buchenwald s pedagogickými…
VÍCE

Jeruzalémská a Staronová synagoga

Jeruzalémská synagoga
Pojďe se podívat bez davů turistů na nejvýznamnější a nekrásnější dvě synagogy v Praze - Staronovou a…
VÍCE

od září 2020 pro školy - přednáška ve Vaší škole

Benátky1
Nabízím základním a středním školám celodenní přednášku ve Vaší škole na…
VÍCE

Podzim 2020 Solný důl Wieliczka+ Krakow+ Osvětim-Birkenau

IMG_7508
začneme prohlídku jednou z největších atrakcí Polska, která spadá pod Unesco - solné doly WieliczkaSolný důl…
VÍCE

Celodenní výlet s průvodcem do koncentračních táborů

IMG_0311
Pro skupiny nebo školy se nabízím jako překladatel a průvodce pro prohlídky koncentračních táborů jako: Flössenburg…
VÍCE