Terezínské ghetto, židovský hřbitov a pevnost z 18. století+ nové výstavy

Celodenní prohlídka terezínského židovského ghetta s novými výstavami

Celodenní prohlídku zahájíte v pevnosti Terezín, kde si projdete důmyslně vypracovaným obranným systémem se složitým komplexem podzemních chodeb, který dosahuje délky až 30 km. Celá stavba dosahuje počtu cihel kolem 230 milionů.
Projdeme si s průvodcem výstavu zaměřující se na původní smysl pevnosti v 18. stol a její obranný systém. 

Dále se dostaneme do období 2. světové války, do místa, které sloužilo nacistům jako tranzitní místo před deportací Židů do vyhlazovacích táborů na východě.

Stopy z terezínského ghetta

Ukáži Vám unikátní prostor na půdě, odhalující nástěnné malby, vzkazy a předměty, které tu zůstaly po lidech žijících v bývalém ghettu. Kdo z této půdy přežil a kdo zemřel, jaký měli osud a jiné, Vám ukáži na prezentaci pouze při této prohlídce. 

Po pauze na občerstvení se projdete samotným židovským ghettem, kde Vám přiblížím každodenní život lidí, kteří sem byli za války umístěni a kteří odtud byli posíláni do vyhlazovacích táborů. Projdeme si místa, kde bývalí vězni po sobě zanechali svá svědectví.

Dále uvidíme židovský hřbitov, kde bude vyprávění o židovských tradicích, zvycích, které se do dnešního dne dodržují.

prosím o včasnou rezervaci přes rezervační formulář na stráce

www.pruvodceterezin.cz (zcela dole)

Dospělí: 300 Kč 
Děti: 200 Kč
Rodinné vstupné: 900 Kč
Školní skupiny: 150 Kč/žák

sraz v 10.hod u Pizzerie na Obzoru, Dlouhá 24 Terezín

doba prohlíky: od 10 - 18.hod

max. počet účastníků prohlídky: 40 osob

Odkaz na další prohlídku: 

                                

Nejtragičtější období v dějinách města představují léta 2. světové války. Němečtí okupanti nejprve v červnu 1940 zřídili v Malé pevnosti policejní věznici pražského gestapa a poté 24. listopadu 1941 ve městě samotném ghetto. Tento sběrný a průchozí tábor byl určen nejprve pro Židy z tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava, později také z Německa, Rakouska, Nizozemska, Dánska a Slovenska.

Odkaz na krátká videa