Prohlídka ghetta a výstava Dívky z pokoje 28

POPIS VÝSTAVY A PROGRAMU ZAMĚŘENÉHO PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ ZŠ

Výstava vznikla snahou německé novinářky a reportérky Hannelore Brenner-Wonschick, která na základě osobních vzpomínek žen vězněných v mládí v Terezíně vydala v Německu stejnojmennou knihu, doplněnou dochovanými dokumentárními materiály. Panely představují srozumitelným způsobem život několika mladých židovských děvčat z jednoho pokoje v terezínském dětském domově.

Úvod výstavy se věnuje politickým událostem ve 30. letech a reflektuje nástup Adolfa Hitlera k moci, obsazení Rakouska a českého pohraničí, tzv. Křišťálovou noc a vznik Protektorátu Čechy a Morava. Další část je věnována období pronásledování židovského obyvatelstva před deportacemi.

Těžiště výstavy spočívá na vykreslení terezínského ghetta a života dětí a mládeže za jeho zdmi. Panely přinášejí informace o dětských domovech a jejich obyvatelích, o jejich každodenním životě, který zahrnoval nejrůznější výchovné, tvůrčí i vzdělávací činnosti. Několik panelů je věnováno také klíčovým událostem souvisejícím s chodem terezínského ghetta, např. návštěvě Mezinárodního výboru Červeného kříže v létě 1944 a především odcházejícím transportům z Terezína na východ, které zásadně poznamenaly tvář celého terezínského společenství. Závěr výstavy seznamuje s poválečnými osudy těch děvčat, která měla to štěstí a dočkala se konce války. Veškerý text na panelech je doplněn komentářem či výpověďmi jednotlivých pamětnic.

Poté se vydáme na jednu z původních půd z doby židovského ghetta, kde se zachovaly nástěnné malby a vzkazy líčící životní podmínky této doby. Tato autentická půda nastíní žákům autentické podmínky v terezínském ghettu a životní ubytovací podmínky. Cestou zpět si projdeme město a ukážu, kde děvčata z výstavy žila.

Po občerstvení a přestávce budou pro děti připravené malé úkoly (kreslení, psaní) spojené  s výstavou a půdou, které navštívily.  Formou vyprávění, prezentací jejich výtvorů a jejich fantazie si shrneme celý den. Síla přátelství, malých radostí  a vzájemného respektování by měl být hlavní bod celé exkurze.

Cena za žáka: 100 Kč