Auschwitz-Birkenau
Město Terezín, to není jenom Malá pevnost, nýbrž i samotné město - Terezínské ghetto, které sloužilo jako shromaždiště židů. Nejenom, že v Terezíně sám žiji, ale také neustále pátrám po nových informacích. Nabízím Vám tak nezapomenutelný zážitek v podobě několikahodinové prohlídky míst, kam se běžný návštěvník jen tak nepodívá a podám Vám informace, které podtrhují autentičnost tohoto místa a jeho minulosti.
Celodenní prohlídka terezínskeho židovského ghetta...
Celodenní prohlídka pražského ghetta se všemi synagogami...

Celodenní prohlídka od Václavského náměstí až do Pražský hrad s místními legendami, pověstmi, kostely, Karlovým mostem atd..

Programy pro skupiny a školy

Vážená paní ředitelko, pane řediteli, Vážení učitelé,

dovoluji si Vás oslovit s nabídkou zajímavého vzdělávacího programu z období 2. světové války a období holocaustu pro Vaše žáky v rámci celodenní prohlídky Terezína.

Jedná se o možnost návštěvy doposud znepřístupněných půdních prostor domu, který byl součástí židovského ghetta v Terezíně. Na půdním prostoru je možné navštívit místnost, kterou charakterizují nástěnné malby, vzkazy a k tomu připravená výstava.

Během celodenní prohlídky je možnost  formou prezentací seznámit žáky s  tématy jako: holocaust, antisemitismus, židovské zvyky, tradice, historie, synagogy,  přeživší z terezínského ghetta, celodenní život v ghettu a mnoho jiného.

Program také obsahuje komentovanou prohlídku bývalého židovského ghetta s výstavou „Dívky z pokoje 28“, navštívíme Centrum studií genocid, kde je model koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau i komentovanou prohlídku prezentující terezínskou pevnost z 18. století a její obranný systém.

Mou snahou je přiblížit současné mladé generaci nejen každodenní život v terezínském ghettu, o kterém se velmi málo hovoří,  ale i připomenout původní význam města Terezín.

Pro školy je tento 5 až 6 hodinový program za cenu 150 Kč/žák se všemi výstavami + učitelský doprovod zdarma. Během programu je možnost občerstvení – pizzerie, česká kuchyně nebo studený raut během prohlídky.

V případě zájmu mohu navštívit Vaši školu s prezentací přizpůsobenou žákům na téma Terezín.

syn kouká na jméno své maminky...